top of page

באיזה פרוייקטים אפשר להרוויח?

כיוון שכבר שנים ארוכות אני טוען כי המקטע היחידי בפרוייקטים קבלניים שבו יש עדיין מתח רווחים סביר הינו מקטע השינויים החוזיים והניהול שלהם, אני נשאל לא אחת – איך אפשר לזהות מראש, עוד בזמן המכרז, פרוייקטים שבהם ניתן יהיה להרוויח מהשינויים.

התשובה היא פשוטה למדי – צריך לחפש פרוייקטים שברור כבר בשלב המכרז שהם יהיו עתירי שינויים, ואחרי שזוכים בהם – צריך להשקיע את כל הנדרש על מנת לנהל את השינויים האלה. איתורם של פרוייקטים עתירי שינויים איננו קשה כפי שנוטים לחשוב: כל מה שצריך הוא לזהות פרוייקט שיצא למכרז מבלי שתיכנונו הושלם עד הסוף. השלמת התיכנון כבר תייצר בעצמה את השינויים הדרושים.

איך מזהים מראש פרוייקט הצפוי להיות עתיר שינויים? להלן כמה דוגמאות:

דוגמה קיצונית לפרוייקטים כאלה הן ההפרדות המפלסיות שבנתה רכבת ישראל. פרוייקטים אלה יצאו לדרך בגלל החלטה פוליטית (למנוע תאונות דרכים) למרות שלרובם לא היו עדיין תוכניות מאושרות, ולחלקם – לא היו אפילו תב"עות מאושרות. כתוצאה - התארך משך ביצוע הפרוייקטים הללו בעשרות ואף במאות אחוזים וחלק ניכר מאוד מתקציבם (לעיתים קרובות – למעלה ממחצית) שולם כסעיפים חריגים. זוהי הסיבה לכך שפרוייקטים רבים של הפרדות מפלסיות הגיעו לטיפול משרדנו.

פרוייקטים נוספים שבהם המספר הגדול של השינויים הינו ברור מראש הינו פרוייקטי כבישים עירוניים. בפרוייקטים אלה הדבר נובע ממספר הממשקים הגדול בין התוכניות לבין גורמים אינטרסנטיים הגובלים בפרוייקט. כל אחד מהגורמים הללו יכול להערים מכשולים בדרכו של הפרוייקט וכולם יחד יוצרים את מידת אי הוודאות הדרושה על מנת להבטיח ריבוי שינויים.

סוג נוסף של פרוייקטים עתירי שינויים הוא פרוייקטי שיפוצים שבהם בדרך כלל חסר למתכנן מידע מדוייק על המבנה הקיים והוא מתגלה תוך כדי הביצוע ומאלץ שינויים בתכנון המקורי.

דוגמה נוספת לריבוי שינויים המובנה מראש בתכנון היא פרוייקטי קניונים. כיוון שתכנונם נעשה לפני ששטחיהם מושכרים, הוא מחייב מספר גדול של התאמות תוך כדי ביצוע, בהתאם לצרכיהם של השוכרים השונים המתבררים רק במשך העבודה

מה חדש?

רוצים להישאר מעודכנים ולהיות הראשונים לדעת כשעלה מאמר חדש?

bottom of page