top of page

מפרט ניהול הזמן בחוזה

איך לסיים פרויקט במועד? איזה לוח זמנים צריך לבנות? איך לקשור אותו אל החוזה ואל הניהול השוטף של הביצוע? איך לגרום לכל המשתתפים בפרויקט להתאמץ על מנת לסיים בזמן? איך לחשב את אורכות הזמן המגיעות לקבלן? איך לשלם בגין שינויי לו"ז, החשת ביצוע, וירידת תפוקות עבודה? מה הם שינויים, תוספות ושיבושים ומה ההבדלים ביניהם?

מפרט זה מציע תשובות מפורטות לכל השאלות הללו אך הוא בבחינת טיוטה להערות הציבור ואיננו מוצר מוגמר.

לאחר הטמעת הערותיכם יפורסם מפרט זה כ"מפרט מומלץ" אשר נציע למזמיני עבודה לאמצו.

נודה להערות ציבור המהנדסים ומנהלי הפרויקטים לגבי כל נושא הנזכר כאן. אנא רישמו את הערותיכם במקום המיועד לתגובות בתחתית דף זה, כדי שגם אחרים יוכלו לראות אותן ולהתייחס אליהן. מי שרוצה להגיש מסמך הערות ארוך יכול לשלוח אותו במייל אלי, אסף מורג, לכתובת שמופיעה בלשונית "צור קשר". כדי למנוע שגיאות ואי הבנות - בעת שאתם מעירים הערות - אנא רישמו את מספר הסעיף שאליו אתם מתייחסים.

תודה מראש על עזרתכם.

אסף מורג

מה חדש?

רוצים להישאר מעודכנים ולהיות הראשונים לדעת כשעלה מאמר חדש?

bottom of page