מפרט הגשת ובדיקת חשבונות

איך להגיש חשבון כך שתקבל כל מה שמגיע לך? מה צריך לכלול חשבון חלקי וחשבון סופי? איך לבדוק את החשבון? איך למנוע פינג פונג ארוך של שאלות, ברורים והשלמות? 

מפרט זה מציע תשובות מפורטות לכל השאלות הללו אך הוא בבחינת טיוטה להערות הציבור ואיננו מוצר מוגמר.

לאחר הטמעת הערותיכם יפורסם מפרט זה כ"מפרט מומלץ" אשר נציע למזמיני עבודה לאמצו.

נודה להערות ציבור המהנדסים ומנהלי הפרויקטים לגבי כל נושא הנזכר כאן. אנא רישמו את הערותיכם במקום המיועד לתגובות  בתחתית דף זה, כדי שגם אחרים יוכלו לראות אותן ולהתייחס אליהן. מי שרוצה להגיש מסמך הערות ארוך יכול לשלוח אותו במייל אלי, אסף מורג, לכתובת שמופיעה בלשונית "צור קשר". כדי למנוע שגיאות ואי הבנות - בעת שאתם מעירים הערות - אנא רישמו את מספר הסעיף שאליו אתם מתייחסים.

 

תודה מראש על עזרתכם.

אסף מורג