top of page

מפרטי ניהול החוזה

פרויקט מפרטי ניהול החוזה

 • פרויקט מפרטי ניהול החוזה הינו מיזם פרטי של חברת רקיע הנדסה ותשתית (1994) בע"מ, אשר נועד למלא חוסר הקיים במרבית החוזים הקבלניים בישראל. בעוד שמרבית החוזים מכילים עושר של מפרטים המגדירים כיצד יש לבצע עבודות פיזיות כמו יציקת בטון או הידוק עפר, חסרות בהם הוראות המבהירות כיצד יש לנהל את החוזה עצמו. מדובר במגוון גדול של נושאים אשר יש להם השפעה מכרעת על ניהול הפרויקט, הצלחתו, משך הביצוע שלו, איכותו ורווחיותו.

 • בתפקידנו הנוכחי כיחידה ההנדסית של חברת נתיבי ישראל אנו נדרשים לענות כמעט מידי יום על שאלות רבות אשר אין להן תשובות במסגרת החוזים הקיימים. הפתרונות שאנו נותנים וההחלטות שאנו מקבלים יוצרים מציאות חוזית דה פקטו. על מנת להפוך את המציאות החוזית הזו לשקופה, ניתנת לביקורת ויעילה, החלטנו לכתוב את הכללים לפיהם אנו פועלים, לפרסמם ולבקש את הערות הציבור עליהם, ולאחר הטמעתן של ההערות שימצאו מוצדקות, לפעול להפיכתם של מפרטי ניהול החוזה לחלק מהמסגרת החוזית שבתוכה מתנהלת הוצאתם לפועל של פרויקטים בישראל.

 • מטרת מפרטי ניהול החוזה

 • מטרת המפרטים הינה לייעל את הוצאתם לפועל של פרויקטים ולהפחית את סיכוניהם, את משך הביצוע שלהם, את עלותם, ואת אי הוודאות הכרוכה בהם. בין השאר מטרת השימוש במפרטי ניהול החוזה הינה למנוע את הצורך בניהול הליכים משפטיים מורכבים ויקרים המאפיינים את התנהלותם של פרויקטים רבים.

 • המפרטים נועדו למלא ולתקן מספר ניכר של לקונות חוזיות אשר נוצרו במרבית מערכות החוזים בארץ כתוצאה מהתקדמות הנדסית שחלה באופן הארגון, התכנון והביצוע של פרויקטים, ואשר לא לוותה בהתקדמות חוזית מקבילה.

 • אימוצם של המפרטים על ידי מזמיני עבודה יפזר את הערפל החוזי הקיים היום כמעט בכל תחום של חוזי הביצוע, יבהיר את החובות והזכויות של כל צד, יקצר במידה ניכרת את הזמן הדרוש לקבלת החלטות ולהוצאתן אל הפועל, ויבטל את הצורך בניהול סכסוכים משפטיים ארוכים ויקרים.

 • תכולת מפרטי ניהול החוזה

 • מפרטים אלה יעסקו בכל הנושאים הניהוליים והאדמיניסטרטיביים הנוגעים להוצאתו של הפרויקט אל הפועל, ובין השאר בכל נושאי חלוקת סיכונים ואחריות, קבלת אישורים והיתרים, ההתארגנות באתר, ניהול החוזה, ניהול לוח הזמנים, ניהול המסמכים, ניהול תכניות הביצוע ותכניות העדות, ניהול החשבונות, ניהול השינויים, פתרון מחלוקות, ועוד.

 • מפת הדרכים

 • מפת הדרכים של פרויקט מפרטי ניהול החוזה כוללת חמישה שלבים: הראשון – כתיבת טיוטות של המפרטים הללו על פי מיטב הידע הקיים בעולם בתחום זה, לפי הבנתנו ולאור ניסיונה של חברת רקיע בניהול חוזים הנדסיים ב-24 השנים האחרונות.

 • השני – פרסום הטיוטות הללו ופניה לציבור המהנדסים, מנהלי הפרויקטים, הקבלנים, ומזמיני העבודות בארץ, בבקשה שיעירו את הערותיהם ויציעו הצעות לשיפור הטיוטות.

 • בשלב השלישי נטמיע את ההערות בתוך הטיוטות ונפרסם את המפרטים כמפרטים מומלצים.

 • בשלב הרביעי נפעל לכך שהמפרטים הללו יאומצו על ידי מזמיני העבודה ויהפכו מהמלצה לתקן מחייב.

 • בשלב החמישי, שלב התחזוקה, נוציא מידי פעם עדכונים למפרטי ניהול החוזה, בהתאם לצרכים שיעלו מהשטח ולחוסרים נוספים שיתגלו תוך כדי השימוש בהם.

 • רשיון שימוש

 • זכויות היוצרים במפרטי ניהול החוזה שייכות באופן בלעדי לחברת רקיע הנדסה ותשתית (1994) בע"מ (להלן: "רקיע") ואין לשנות, להעתיק, לתרגם, להפיץ, למכור, להשכיר או להשתמש בהם או בחלקים מהם, לכל מטרה שהיא, ללא רשותה המפורשת בכתב של בעלת זכויות היוצרים.

 • תנאי השימוש במפרטים הללו מפורטים באתר האינטרנט של רקיע (www.rakia-eng.co.il).

 • זכותה של רקיע להוציא מהדורות נוספות של מפרטי ניהול החוזה תוך שינוי חלקים מהם ללא הודעה מוקדמת. זכות השימוש והמגבלות עליה יחולו גם על מהדורות נוספות אלו.


 • אנו מודים מראש להערות ציבור המהנדסים ומנהלי הפרויקטים לגבי כל נושא הנזכר כאן. אנא רישמו את הערותיכם במקום המיועד לתגובות בתחתית הדף, כדי שגם אחרים יוכלו לראות אותן ולהתייחס אליהן. מי שרוצה להגיש מסמך הערות ארוך יכול לשלוח אותו במייל אלי, אסף מורג, לכתובת שמופיעה בלשונית "צור קשר". כדי למנוע שגיאות ואי הבנות - בעת שאתם מעירים הערות - אנא רישמו את מספר הסעיף שאליו אתם מתייחסים.

מה חדש?

רוצים להישאר מעודכנים ולהיות הראשונים לדעת כשעלה מאמר חדש?

bottom of page